Οδηγός Σπουδών

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά, σε κάθε ένα από αυτά αντιστοιχούν από 6 έως 8 πιστωτικές μονάδες:

 

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών

Α΄ Εξάμηνο

Τα μαθήματα κορμού του 1ου εξαμήνου σπουδών στοχεύουν στην ανάπτυξη των βασικών λειτουργικών και διοικητικών ικανοτήτων. Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τις δραστηριότητες των διαφόρων τομέων της επιχείρησης και τις τεχνικές που εφαρμόζονται σε αυτούς.

Μαθήματα κορμού

Μαθήματα πρώτου κύκλου

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων
2. Επιχειρησιακή Έρευνα
3. Λογιστική

Τα μαθήματα του 2ου και του 3ου κύκλου των Κατευθύνσεων είναι όλα υποχρεωτικά και κατανέμονται ως ακολούθως:

Μαθήματα Δεύτερου Κύκλου

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Στρατηγική Επιχειρήσεων

2. Διοίκηση Καινοτομίας

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1. Στρατηγική Επιχειρήσεων

2. Διοίκηση Καινοτομίας

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

1. Στρατηγική Επιχειρήσεων

2. Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 

Β΄ Εξάμηνο

Μαθήματα τρίτου κύκλου

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

2. Μάρκετινγκ

3. Οργανωσιακή Συμπεριφορά

4. Μεθοδολογία Έρευνας

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1. Μεθοδολογία Έρευνας

2. Νέες Μορφές Επιχειρηματικότητας

3. Διοικητική Οικονομική

4. Επιχειρησιακές Εφαρμογές ΤΠΕ

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

1. Μεθοδολογία Έρευνας

2. Διοικητική Λογιστική

3. Χρηματοοικονομική Ανάλυση

4. Διαχείριση Κινδύνου

 

4ος Κύκλος για Όλες τις Κατευθύνσεις

Στη διάρκεια του 4ου κύκλου οι φοιτητές εκπονούν κατά τη θερινή περίοδο τη διπλωματική τους εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Μαθήματα επισκεπτών καθηγητών μπορεί να γίνονται και σε ξένη γλώσσα.

Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή δύναται να είναι και η αγγλική.

 

Επικοινωνία

Μιχαήλ Λιβανού 54, Χίος 82132

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης των διδάκτρων μέσω πιστωτικής κάρτας;
Το λογιστικό σύστημα του ιδρύματος δέχεται τη βαθμιαία εξόφληση των διδάκτρων με συμφωνημένο αριθμό δόσεων σε πιστωτική κάρτα για την βέλτιστη διευκόλυνση του φοιτητή.

Συμπληρώστε το email σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.