Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για το EXECUTIVE M.B.A. ανέρχονται στο ποσό των €4.800. Τα δίδακτρα καταβάλλονται ανά δίμηνο σε έξι δόσεις των €800. Είναι δυνατή η επιστροφή διδάκτρων μόνο μέχρι τη λήξη της περιόδου εγγραφής του Α΄ κύκλου σπουδών. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι δεν καταβάλουν τα δίδακτρα ή μέρος αυτών, στερούνται το δικαίωμα χορήγησης βεβαίωσης ολοκλήρωσης σπουδών καθώς και συμμετοχής τους στην τελετή καθομολόγησης.

Επικοινωνία

Μιχαήλ Λιβανού 54, Χίος 82132

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης των διδάκτρων μέσω πιστωτικής κάρτας;
Το λογιστικό σύστημα του ιδρύματος δέχεται τη βαθμιαία εξόφληση των διδάκτρων με συμφωνημένο αριθμό δόσεων σε πιστωτική κάρτα για την βέλτιστη διευκόλυνση του φοιτητή.

Συμπληρώστε το email σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.