Δρ. Μιχαήλ Μπεκιάρης

Δρ. Μιχαήλ Μπεκιάρης

ΔΕΠ - Καθηγητής

Email: m.bekiaris@aegean.gr

Ο Μιχάλης Μπεκιάρης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο οποίο εργάζεται από το 2003. Είναι Διευθυντής του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει διατελέσει μέλος της Συγκλήτου και αρκετών επιτροπών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μεταξύ των οποίων το Οικονομικό Συμβούλιο του οποίου υπήρξε Αναπληρωτής Πρόεδρος για το 2017-18, καθώς και του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. Επίσης, κατά το παρελθόν έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Έχει εργασθεί για σειρά ετών ως στέλεχος στον τραπεζικό τομέα, από τον οποίο αποχώρησε με την ιδιότητα του Επιθεωρητή. Έχει συγγράψει σημαντικό αριθμό ερευνητικών εργασιών γύρω από θέματα της διοίκησης επιχειρήσεων. Κατέχει άδεια λογιστή φοροτέχνη Α΄ τάξης, ενώ είναι πιστοποιημένος εκκαθαριστής πράξεων επί παραγώγων προϊόντων του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τέλος τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη σχέση της Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Ελέγχου, τις Χρηματοοικονομικές Αναφορές και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

  • Andrikopoulos, A, M. Bekiaris& K. Kostaris, 2020. Stars in a small world: Social Networks in Auditing Research. Scientometrics,vol. 122, issue 1, pp. 625-643, DOI 10.1007/s11192-019-03272-z.
  • Vadasi, C., Bekiaris, M. and Andrikopoulos, A., 2019. Corporate governance and internal audit: an institutional theory perspective. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, Vol. aopNo.aophttps://doi.org/10.1108/CG-07-2019-0215).
  • Bekiaris, M. & G. Papachristou, 2017. Corporate and accounting fraud: Causes and fraudster’s business profile. Corporate Ownership and Control Journal, vol., 15, issue 1, pp. 467-475.
  • Andrikopoulos A., Bekiaris, M., C. Vadasi and S. Zounta, 2016. International collaboration in auditing research. International Journal of Auditing, vol. 20, issue 1, pp. 66-71.
  • Tasios, S. & M. Bekiaris, 2014. Mandatory Disclosures and firm characteristics: Evidence from the Athens Stock Exchange. International Journal of Managerial and Financial Accounting, vol.6, issue 4, pp. 303-321.
  • Bekiaris, M., C. Psymada& S.Tasios, 2014. Internet financial reporting quality and corporate characteristics: the case of construction companies listed in Greek and Cypriot stock exchange. European Studies Research Journal, vol. 17, issue 2, pp. 41-57.
  • Andrikopoulos, A., A. Samitas& M. Bekiaris, 2014. Corporate social responsibility reporting in financial institutions: Evidence from Euronext. Research in International Business and Finance, vol 32, pp. 27-35.
  • Bekiaris, M., T. Efthymiou and A. Koutoupis, 2013. Economic crisis impact on corporate governance and internal audit: the case of Greece. Corporate Ownership and Control Journal, vol 11, issue 1 pp. 65-74.

Βιογραφικό