Άρθρα σε διεθνή περιοδικά

Andrikopoulos A., Bekiaris, M., C. Vadasi and S. Zounta, 2016. International collaboration in auditing research. International Journal of Auditing, vol. 20, issue 1, pp. 66-71.

Andrikopoulos, A., A. Samitas & M. Bekiaris, 2014. Corporate social responsibility reporting in financial institutions: Evidence from Euronext. Research in International Business and Finance, vol 32, pp. 27-35.

Andrikopoulos, A., Kostaris, K. 2017. Collaboration networks in accounting research. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 28(1), 1-9.

Andrikopoulos, A., Merika, A., Merikas, A. 2016. Financial disclosure in the travel and leisure industry. International Journal of Tourism Research, 18, 612-619.

Andrikopoulos, A., Samitas, A., Kostaris, K. 2016. Four decades of the Journal of Econometrics. Coauthorship patterns and networks. Journal of Econometrics, 46(1), 23-32.

Andrikopoulos, A., Trichas, G. 2018. Publication patterns and coauthorship in the Journal of Corporate Finance. Journal of Corporate Finance 51, 98-108.

Bekiaris, M. & G. Papachristou, 2017. Corporate and accounting fraud: Causes and fraudster’s business profile. Corporate Ownership and Control Journal, vol., 15, issue 1, pp. 467-475.

Bekiaris, M., C. Psymada & S. Tasios, 2014. Internet financial reporting quality and corporate characteristics: the case of construction companies listed in Greek and Cypriot stock exchange. European Studies Research Journal, vol. 17, issue 2, pp. 41-57.

Geormas K. and Glaveli, N. (2019) "The undelivered potential of the Greek, - economic crisis born, social and solidarity economy for people-centered local sustainable development: The case of Greek Social Cooperative Enterprises", working paper prepared for the United Nations Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity Economy (UNTFSSE), Call for Papers 2018, Implementing the Sustainable Development Goals: What Role for Social and Solidarity Economy?, United Nations Knowledge Hub.

Glaveli, N., Grigoroudis, E. and Manolitzas, P. (2019). ''Practical application of MSQ and MUSA methodology in determining critical job satisfaction factors of seasonal employees in summer destination luxury resorts'', Tourism Management, Vol. 74, p. 426-437.

Glaveli, N. and Geormas, K. (2017), ''Doing well and doing good: Exploring how strategic and market orientation impacts social enterprise performance'', International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol. 24 No.1, pp. 147-170.

Glaveli, N. and Karassavidou, Ε. (2015). ''Work-family balance through border theory lens: The case of a company driving in the fast lane'', Diversity, Equality and Inclusion: An International Journal, Vol. 34 No.1, pp. 84 – 97.

Glaveli, N., Karassavidou, Ε. and Zafiropoulos, K. (2013). ''Relationships among three facets of family supportive work environments, work-family conflict and job satisfaction: A research in Greece'', International Journal of Human Resource Management, Vol. 24, No. 20 pp. 3757- 3771.

Γλαβέλη Ν. (2014) "Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων: Συμφιλίωση Εργασιακής - Οικογενειακής Ζωής", (2η) Διδακτορική Διατριβή. Βραβείο 2014 Emerald/EFMD Outstanding Doctoral Research Award στην κατηγορία Human Resource Management από το περιοδικό Personnel Review).

Kenourgios D., Dadinakis E. and Tsakalos I. (2020) ‘’The impact of Brexit referendum on European real economy sectors’’, Managerial Finance (Accepted for publication).

Tsakalos I., Dimitras A. and Peppas G. (2020) ‘’Volatility linkages between financial markets and energy firms' stock prices. The case of Cyprus exclusive economic zone’’, International Journal of Financial Engineering and Risk Management, (Accepted for Publication).

Tsakalos I. and Roumpis E. (2019). ‘’FED's unconventional monetary policy and correlation dynamics among conventional and alternative investments’’, in Recent Advances and Applications in Alternative Investments. Hersey, PA: IGI-Global (Accepted for Publication).

Tsakalos I., Samitas A. and Kinias I. (2015) ‘’Volatility spillovers between energy market and international financial markets’’, Investment Management and Financial Innovations, Vol. 12(3), pp.45-70.

Samitas A. and Tsakalos I. (2013) ‘’How can a small country affect the European economy? The Greek contagion phenomenon’’, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Vol. 25, pp. 18-32.

Gkouzos A., and Christofakis M., 2018, Multiplier effects under a disaggregate economic base model: Evidence from Greek non-metropolitan prefectures, Journal of Economic Studies, Vol. 45(2), pp. 383-400.

Drakakis, P., Papadaskalopoulos A., and Christofakis, M., 2017, Exploring the potential operation of a local tourism production system: The case of Messinia, Greece, Local Economy, Vol. 32(2), pp. 110-128.

Christofakis M., and Gkouzos A., 2014, Exploration of Localness in the context of Economic Base: Accessing evidence from Greek prefectures, Review of Urban and Regional Development Studies, Vol. 26(3), pp. 189-202.

Christofakis Μ., Tasopoulos Α. and Moukas B., 2013, Port activity evolution: The initial impact of economic crisis on major Greek ports, European Transport Research Review, Vol. 5(4), pp. 195-205.

Christofakis M., Mergos G., Papadaskalopoulos A., 2009, Sustainable and balanced development of insular space: The case of Greece, Sustainable Development, Vol. 17(6), pp. 365-377.

Mavri, M., Angelis, V., Ioannou, G.,, Gaki, E. and Koufodontis, N.I.. (2008) , A two Stage Dynamic Credit Scoring Model, Based on Customers’ Profile and Time Horizon, Journal of Financial Services Marketing , 13 (1), pp. 17-27.

Gaki, E., Angelis, V., (2008), Overcoming Spatial Discontinuity by Enchancing Communication Continuity, Studies in Regional & Urban Planning ,issue 11b, 2008, pp 93-107.

Koufodontis, N.I., Gaki, E., (2009) TransformingTouristServicesinto Experiences, Studies in Regional & Urban Planning,Issue 12, December 2009, pp 87-110.

Gaki, E., Angelis, V., Dimaki, K. (2011). Spatial Discontinuity and Ways to Overcome it, The Journal of Management Sciences and Regional Development, Issue 7, 2011, pp 71-89 .

Dimaki, K., Angelis, V. and Gaki, E. (2011). Regional Development and Income Inequality. The Journal of Management Sciences and Regional Development,Issue 7, 2011, pp 207-227.

Gaki, E., Mavri, M., (2016) Education is a path to overpass income inequalities. Does word economic crisis minimize the impact of this factor and increase economic inequalities between European countries?,Statistical Review (Accepted for publication).

Επικοινωνία

Μιχαήλ Λιβανού 54, Χίος 82132

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης των διδάκτρων μέσω πιστωτικής κάρτας;
Το λογιστικό σύστημα του ιδρύματος δέχεται τη βαθμιαία εξόφληση των διδάκτρων με συμφωνημένο αριθμό δόσεων σε πιστωτική κάρτα για την βέλτιστη διευκόλυνση του φοιτητή.

Συμπληρώστε το email σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.