Κατεύθυνση Λογιστική Χρηματοοικονομική

Στην κατεύθυνση Λογιστική – Χρηματοοικονομική παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της λογιστικής, η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων και ο οικονομικός προγραμματισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές ανάλυσης χρηματοδοτικών και επενδυτικών προβλημάτων στη σύγχρονη επιχείρηση.

Ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να:

  • Λαμβάνει αποφάσεις σε θέματα χρηματοδοτικής στρατηγικής των επιχειρήσεων, όπως είναι η κεφαλαιακή διάρθρωση και η μερισματική πολιτική.
  • Αξιολογεί επενδυτικές προτάσεις: να αποτιμά επενδύσεις, αξιόγραφα και επιχειρήσεις.
  • Αντιλαμβάνεται τις διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου και να οργανώνει και να υλοποιεί την εργασία του μέσα σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ελέγχου.
  • Προγραμματίζει και να σχεδιάζει τις επιχειρηματικές δράσεις χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία κοστολόγησης, προϋπολογισμού και ελέγχου.

Μαθήματα

2ος Κύκλος

1. Στρατηγική Επιχειρήσεων

2. Χρηματοοικονομική Διοίκηση

3ος Κύκλος

1. Μεθοδολογία Έρευνας

2. Διοικητική Λογιστική

3. Χρηματοοικονομική Ανάλυση

4. Διαχείριση Κινδύνου

Επικοινωνία

Μιχαήλ Λιβανού 54, Χίος 82132

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης των διδάκτρων μέσω πιστωτικής κάρτας;
Το λογιστικό σύστημα του ιδρύματος δέχεται τη βαθμιαία εξόφληση των διδάκτρων με συμφωνημένο αριθμό δόσεων σε πιστωτική κάρτα για την βέλτιστη διευκόλυνση του φοιτητή.

Συμπληρώστε το email σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.