Κατεύθυνση Επιχειρηματικότητας

Στην κατεύθυνση της επιχειρηματικότητας αναλύεται η ανάδυση και η δυναμική της νέας επιχείρησης ως κύριου μηχανισμού καινοτομίας και οικονομικής ανάπτυξης. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι αρχές κατάρτισης ενός επιχειρηματικού σχεδίου, τα κύρια χαρακτηριστικά της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, οι σύγχρονες μορφές επιχειρηματικότητας, τα δομικά στοιχεία του επιχειρηματικού οικοσυστήματος και οι προϋποθέσεις της επιτυχίας του επιχειρηματικού εγχειρήματος.

Ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί την έννοια της επιχείρησης, τη σημασία της επιχειρηματικότητας καθώς και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται.
  • Αναλύει τη διαδικασία της καινοτομίας και δημιουργικότητας με τη χρήση μεθόδων και εργαλείων και να εφαρμόσει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο ανάπτυξης επιχειρηματικών μοντέλων σε πραγματικές επιχειρήσεις
  • Αναλύει τα στάδια της επιχειρηματικής διαδικασίας: σύλληψη επιχειρηματικής ιδέας, αξιολόγηση επιχειρηματικού μοντέλου, δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου, ανεύρεση πόρων και διαμόρφωση συμφωνιών, επιλογή βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης και διερεύνηση στρατηγικών εξόδου.
  • Αντιλαμβάνεται τις νέες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ένας μάνατζερ που επιλέγει να επιχειρήσει στο Διαδίκτυο.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

2ος Κύκλος

1. Στρατηγική Επιχειρήσεων

2. Διοίκηση Καινοτομίας

3ος Κύκλος

1. Μεθοδολογία Έρευνας

2. Νέες Μορφές Επιχειρηματικότητας

3. Διοικητική Οικονομική

4. Επιχειρησιακές Εφαρμογές ΤΠΕ

Επικοινωνία

Μιχαήλ Λιβανού 54, Χίος 82132

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης των διδάκτρων μέσω πιστωτικής κάρτας;
Το λογιστικό σύστημα του ιδρύματος δέχεται τη βαθμιαία εξόφληση των διδάκτρων με συμφωνημένο αριθμό δόσεων σε πιστωτική κάρτα για την βέλτιστη διευκόλυνση του φοιτητή.

Συμπληρώστε το email σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.