Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων

Στην κατεύθυνση της Διοίκησης Επιχειρήσεων το πρόγραμμα μαθημάτων εστιάζει στην ανάπτυξη της στρατηγικής και καινοτομικής σκέψης των φοιτητών/τριών με στόχο τη συστηματική προσέγγιση και αντιμετώπιση των λειτουργικής και στρατηγικής φύσεως προβλημάτων κατά την άσκηση της διοίκησης. Προσεγγίζοντας την επιχείρηση ως ανοικτό σύστημα, αναλύονται: τα κυρία χαρακτηριστικά του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος της, τα συστατικά μέρη του στρατηγικού σχεδιασμού και της επιχειρησιακής πολιτικής, οι αρχές αποτελεσματικής οργάνωσης, ηγεσίας και διοίκησης των ανθρώπων και η σημασία τους για την υλοποίηση των στόχων και των στρατηγικών της επιχείρησης. Πρόσθετα, καταδεικνύεται η διάσταση και η σημασία της επιχειρηματικής ηθικής ως παράγοντα επιτυχίας στη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα. Τέλος, αναδεικνύεται η λειτουργία του μάρκετινγκ ως μία διαδικασία δημιουργίας και παροχής αξίας στον πελάτη.

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων της κατεύθυνσης ο απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί τα στοιχεία του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και να θέτει ρεαλιστικούς επιχειρηματικούς στόχους.
  • Αντιλαμβάνεται το ρόλο της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα.
  • Αναγνωρίζει τις λειτουργίες, τους ρόλους και τις κύριες δραστηριότητες των διοικητικών στελεχών, καθώς και τις ικανότητες - δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης αλλά και τις μεθόδους ανάπτυξής τους.
  • Προσεγγίζει τις θεμελιώδεις διαστάσεις της ηθικής συμπεριφοράς στις επιχειρήσεις και να εφαρμόζει τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
  • Κατανοεί τη φύση των επιχειρήσεων ως περιβάλλον εργασίας και τη σημασία του Ανθρώπινου Δυναμικού για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.
  • Αξιοποιεί τη λειτουργία του μάρκετινγκ ως εργαλείο δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης και αξίας για τον πελάτη.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

2ος Κύκλος

1. Στρατηγική Επιχειρήσεων

2. Διοίκηση Καινοτομίας

3ος Κύκλος

1. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

2. Μάρκετινγκ

3. Οργανωσιακή Συμπεριφορά

4. Μεθοδολογία Έρευνας

 

Επικοινωνία

Μιχαήλ Λιβανού 54, Χίος 82132

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης των διδάκτρων μέσω πιστωτικής κάρτας;
Το λογιστικό σύστημα του ιδρύματος δέχεται τη βαθμιαία εξόφληση των διδάκτρων με συμφωνημένο αριθμό δόσεων σε πιστωτική κάρτα για την βέλτιστη διευκόλυνση του φοιτητή.

Συμπληρώστε το email σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.