Δομή Προγράμματος

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για Στελέχη Επιχειρήσεων

e-MBA | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 75.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α' Εξάμηνο
Μαθήματα Κορμού
Μαθήματα Πρώτου Κύκλου
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΥΠιστωτικές μονάδες
ΚΟΡ1Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνΥ6
ΚΟΡ4Επιχειρησιακή ΈρευναΥ6
ΚΟΡ5ΛογιστικήΥ6
Σύνολο18

Τα μαθήματα του 2ου και του 3ου κύκλου των Κατευθύνσεων είναι όλα υποχρεωτικά και κατανέμονται ως ακολούθως:

Μαθήματα Δεύτερου Κύκλου
Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΥΠιστωτικές μονάδες
ΔΙΟΙΚ6Στρατηγική ΕπιχειρήσεωνΥ6
ΔΙΟΙΚ7Διοίκηση ΚαινοτομίαςΥ6
Σύνολο12

 

Κατεύθυνση Επιχειρηματικότητα
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΥΠιστωτικές μονάδες
ΔΙΟΙΚ6Στρατηγική ΕπιχειρήσεωνΥ6
ΔΙΟΙΚ7Διοίκηση ΚαινοτομίαςΥ6
Σύνολο12

 

Κατεύθυνση Λογιστική & Χρηματοοικονομική
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΥΠιστωτικές μονάδες
ΔΙΟΙΚ6Στρατηγική ΕπιχειρήσεωνΥ6
ΛΟΧΡΗ1Χρηματοοικονομική ΔιοίκησηΥ6
Σύνολο12

 

Β' Εξάμηνο
Μαθήματα Τρίτου Κύκλου
Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΥΠιστωτικές μονάδες
ΔΙΟΙΚ1Διοίκηση Ανθρώπινου ΔυναμικούΥ8
ΔΙΟΙΚ3ΜάρκετινγκΥ7
ΔΙΟΙΚ8Οργανωσιακή ΣυμπεριφοράΥ8
ΔΙΟΙΚ9Μεθοδολογία ΈρευναςΥ7
Σύνολο30

 

Κατεύθυνση Επιχειρηματικότητα
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΥΠιστωτικές μονάδες
ΔΙΟΙΚ9Μεθοδολογία ΈρευναςΥ7
ΕΠΙΧ1Νέες Μορφές ΕπιχειρηματικότηταςΥ8
ΕΠΙΧ2Διοικητική ΟικονομικήΥ7
ΕΠΙΧ3Επιχειρησιακές Εφαρμογές ΤΠΕΥ8
Σύνολο30

 

Κατεύθυνση Λογιστική & Χρηματοοικονομική
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΥΠιστωτικές μονάδες
ΔΙΟΙΚ9Μεθοδολογία ΈρευναςΥ7
ΛΟΧΡΗ2Διοικητική ΛογιστικήΥ8
ΛΟΧΡΗ3Χρηματοοικονομική ΑνάλυσηΥ8
ΧΡΗΜ3Διαχείριση ΚινδύνουΥ7
Σύνολο30

 

4ος Κύκλος για Όλες τις Κατευθύνσεις

Στη διάρκεια του 4ου κύκλου οι φοιτητές εκπονούν κατά τη θερινή περίοδο τη διπλωματική τους εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

 

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Μαθήματα επισκεπτών καθηγητών μπορεί να γίνονται και σε ξένη γλώσσα.
Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή δύναται να είναι και η αγγλική.

emba@aegean.gr

+30 22710 35120

Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 Χίος