Λογιστική & Χρηματοοικονομική

Διαχείριση Κινδύνου

Η διαχείριση κινδύνου είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει, αρχικά, την αναγνώριση και ανάλυση του ρίσκου στον οποίο εί...

  • Τσάκαλος Ιωάννης

emba@aegean.gr

+30 22710 35120

Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 Χίος