Μαθήματα Κορμού

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το μάθημα της Διοίκησης Επιχειρήσεων προσπαθεί να αντλήσει και να παρουσιάσει, από την τεράστια βιβλιογραφία, τις πλέον ...

Ποσοτικές Μέθοδοι

Η ικανότητα των στελεχών επιχειρήσεων να ερμηνεύουν τα επιχειρηματικά δεδομένα είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσε...

info-emba@aegean.gr

+30 22710 35120

Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 Χίος