Ελεγκτική – Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Ο όρος «Εταιρική Διακυβέρνηση» (ΕΔ) περιγράφει τον τρόπο και τις διαδικασίες με τις οποίες οι εταιρίες διοικούνται κα...

Ελεγκτική: Εξωτερικός Έλεγχος

To μάθημα περιλαμβάνει την επισκόπηση των Οικονομικών Καταστάσεων των επιχειρήσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότ...

  • Κουτούπης Ανδρέας

info-emba@aegean.gr

+30 22710 35120

Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 Χίος