Διοικητική Επιστήμη

Διοικητική Επιστήμη

Στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, όπως αυτό διαμορφώνεται στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και της ραγ...

Πληροφοριακά Συστήματα

Η πληροφορική, τα δίκτυα υπολογιστών και οι εφαρμογές λογισμικού έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της μοντέρνας επιχείρησης...

  • Κούτσικος Κωνσταντίνος

Επιχειρησιακή Έρευνα

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν συχνά το πρόβλημα λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων για την επίτευξη ε...

  • Αγγελής Βασίλης

info-emba@aegean.gr

+30 22710 35120

Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 Χίος