Δομή Προγράμματος

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για Στελέχη Επιχειρήσεων

e-MBA | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 75.

Α' Εξάμηνο
Μαθήματα Κορμού
Μαθήματα Πρώτου Κύκλου
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΥΠιστωτικές μονάδες
ΚΟΡ1Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνΥ10
ΚΟΡ2Χρηματοοικονομική Ανάλυση των ΕπιχειρήσεωνΥ10
ΚΟΡ3Ποσοτικές ΜέθοδοιΥ10
Σύνολο30
Β' Εξάμηνο

Τα μαθήματα του 2ου και του 3ου κύκλου των Κατευθύνσεων είναι όλα υποχρεωτικά και κατανέμονται ως ακολούθως:

Κατεύθυνση Διοίκηση & Οργάνωση Επιχειρήσεων
Μαθήματα Δεύτερου Κύκλου
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΥΠιστωτικές μονάδες
ΔΙΟΙΚ1Διοίκηση Ανθρώπινου ΔυναμικούΥ6
ΔΙΟΙΚ2Επικοινωνία και Οργανωσιακή ΣυμπεριφοράΥ6
ΔΙΟΙΚ3ΜάρκετινγκΥ6
Σύνολο18
Μαθήματα Τρίτου Κύκλου
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΥΠιστωτικές μονάδες
ΔΙΟΙΚ4Στρατηγική Επιχειρήσεων και ΟργανισμώνΥ6
ΔΙΟΙΚ5Διαχείριση Κρίσεων και ΣυγκρούσεωνΥ6
Σύνολο12

 

Κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη
Μαθήματα Δεύτερου Κύκλου
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΥΠιστωτικές μονάδες
ΔΙΕΠ1Διοικητική ΕπιστήμηΥ6
ΔΙΕΠ2Πληροφοριακά ΣυστήματαΥ6
ΔΙΕΠ3Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων Υ6
Σύνολο18
Μαθήματα Τρίτου Κύκλου
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΥΠιστωτικές μονάδες
ΔΙΕΠ4 Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών Υ6
ΔΙΕΠ5Επιχειρησιακή ΈρευναΥ6
Σύνολο12

 

Κατεύθυνση Ελεγκτική – Εταιρική Διακυβέρνηση
Μαθήματα Δεύτερου Κύκλου
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΥΠιστωτικές μονάδες
ΕΛΕ1Εταιρική ΔιακυβέρνησηΥ6
ΕΛΕ2Ελεγκτική: Εξωτερικός ΈλεγχοςΥ6
ΕΛΕ3Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων & ΑγορώνΥ6
Σύνολο18
Μαθήματα Τρίτου Κύκλου
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΥΠιστωτικές μονάδες
ΕΛΕ4Ελεγκτική 2: Εσωτερικός ΈλεγχοςΥ6
ΕΛΕ5Φορολογική Νομοθεσία: Σύγχρονα Θέματα Δικαίου των Επιχειρήσεων Υ6
Σύνολο12

 

Κατεύθυνση Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Μηχανική
Μαθήματα Δεύτερου Κύκλου
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΥΠιστωτικές μονάδες
ΧΡΗΜ1Ειδικά Θέματα Τραπεζικής Θεωρίας και ΠρακτικήςΥ6
ΧΡΗΜ2Χρηματοοικονομική ΜηχανικήΥ6
ΧΡΗΜ3Διαχείριση ΚινδύνουΥ6
Σύνολο18
Μαθήματα Τρίτου Κύκλου
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΥΠιστωτικές μονάδες
ΧΡΗΜ4Σύγχρονες Μορφές ΧρηματοδότησηςΥ6
ΧΡΗΜ5Διεθνής ΧρηματοοικονομικήΥ6
Σύνολο12

 

Θερινή Περίοδος για Όλες τις Κατευθύνσεις
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ Πιστωτικές μονάδες
ΔΙΠΛ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 15
 
Γενικό Σύνολο Μεταπτυχιακού Προγράμματος 75

 

 

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική.

info-emba@aegean.gr

+30 22710 35120

Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 Χίος