Πληροφορίες Τηλεκπαίδευσης

Πληροφορίες Τηλεκπαίδευσης


Οι συμμετέχοντες στην τηλεκπαίδευση είναι απαραίτητο να έχουν καλή γνώση και κατανόηση του οδηγού. Eπιπλέον υποστηρικτικές πληροφορίες υπάρχουν στα παρακάτω αρχεία. Η εμπειρία των τηλεκπαιδεύσεων έχει δείξει ότι η χρήση και η γνώση του εργαλείου επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα της επικοινωνίας στο μάθημα. Η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης χρησιμοποιεί βίντεο, ήχο και μέσα μετάδοσης μεταβαλλόμενης ταχύτητας. Συνεπώς, για να είναι επιτυχής, απαιτεί σύγχρονους υπολογιστές με όσο το δυνατόν λιγότερα λειτουργικά προβλήματα.

Για τυχόν απορίες και διευκρινίσεις παρακαλείσθε να απευθύνεσθε εγκαίρως στο Helpdesk: v.mennis@aegean.gr

Η σειρά προτεραιότητας στην αντιμετώπιση προβλημάτων είναι η εξής:

  1. Μέσω της ιστοσελίδας του Executive MBA (επιλέγοντας από το μενού Σπουδές/E-Class)
  2. Αποστολή μηνύματος στο v.mennis@aegean.gr
  3. Τηλεφωνικά, στον αριθμό 22710 35952

Δείγμα Διάλεξης στην Πλατφόρμα Τηλεπαίδευσης

 

Είσοδος στο Περιβάλλον Τηλεκπαίδευσης (Moodle)

Πατήστε εδώ


Αρχεία Υποστήριξης

  1. Σύντομος Οδηγός Σύνδεσης στο BBB
  2. Οδηγίες Άρσης Αποκλεισμού Αναδυόμενων Παραθύρων

emba@aegean.gr

+30 22710 35120

Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 Χίος