image

Εταιρική Διακυβέρνηση

Ο όρος «Εταιρική Διακυβέρνηση» (ΕΔ) περιγράφει τον τρόπο και τις διαδικασίες με τις οποίες οι εταιρίες διοικούνται και ελέγχονται. Σύμφωνα με τις αρχές της ΕΔ του ΟΟΣΑ, η Εταιρική Διακυβέρνηση χαρακτηρίζεται ως ένα σύνολο σχέσεων ανάμεσα στη διοίκηση των εταιριών, το Διοικητικό Συμβούλιο, τους μετόχους και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέλη (stakeholders) με βασικούς στόχους

 • τον προσδιορισμό και τη γνωστοποίηση των επιδιωκόμενων σκοπών της εταιρίας,
 • την εξασφάλιση της διαφάνειας των πεπραγμένων της διοίκησης για την προστασία των συμφερόντων όλων των κατηγοριών μετόχων (μέσω disclosures),
 • τον εντοπισμό των βασικών κινδύνων που η εταιρία αντιμετωπίζει κατά τη λειτουργία της,
 • τον προσδιορισμό των μέσων επίτευξης των εταιρικών στόχων,
 • την οργάνωση του συστήματος διαχείρισης κινδύνων και
 • την παρακολούθηση των ενεργειών της Διοίκησης κατά τη διαδικασία εφαρμογής και επίτευξης των ανωτέρω.

Πεδίο εφαρμογής της ΕΔ είναι σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, «ανώνυμες εταιρίες που εισάγουν ή έχουν εισαγάγει μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.». Οι αρχές και το θεσμικό πλαίσιο της ΕΔ καθορίζονται από Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αρχές του ΟΟΣΑ, τη «Βίβλο Εταιρικής Διακυβέρνησης» και Νόμους του Ελληνικού Κράτους (Ν.3016/2002, Ν.3091/2002, Ν.3693/2008, Ν.3884/2010, Ν.3873/2010 κ.α.). Συνοπτικά αναφέρουμε ότι το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΔ καλύπτει τα παρακάτω:

 • Σύνθεση, Μέγεθος, Μέλη και Ανεξαρτησία του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Υποχρεώσεις-Καθήκοντα, λειτουργία και αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Καθορισμός και διάρθρωση αμοιβών ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, οργάνωση-αρμοδιότητες εσωτερικού ελέγχου
 • Κυρώσεις.

Το μάθημα θα καλύψει τις έννοιες, τις αρχές τους στόχους και το πεδίο εφαρμογής της Εταιρικής Διακυβέρνησης σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, θα συνδέσει τη έννοια της ΕΔ με την εφαρμογή του Ελέγχου (Εσωτερικού και Εξωτερικού), τις πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Corporate Social Responsibility), την Διοικητική Λογιστική στο επίπεδο του Responsibility Accounting και στην προετοιμασία εκθέσεων απόδοσης ανά κέντρο υπευθυνότητας και τέλος με τα Ethics, τους Κώδικες Δεοντολογίας και καλών πρακτικών. Κάθε ενότητα θα καλύπτεται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο (μέσω case studies, εργασιών και παράθεση best practices), προκειμένου οι σπουδαστές να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα και γνώση για τη σημασία, τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα της ΕΔ ως εργαλείου γνωστοποιήσεων και προστασίας όλων των ενδιαφερόμενων με την εταιρία μελών.


Syllabus

info-emba@aegean.gr

+30 22710 35120

Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 Χίος